epok_blabar_vit_portion

Vad gäller egentligen i Danmark vad det gälller snus? I Danmark är det endast tillåtet att sälja lössnus. I samband med att snusförbudet infördes i EU fick Danmark, precis som Sverige, ett undantag för traditionella snusprodukter. Eftersom portionssnus ansågs vara en ny tobaksprodukt i Danmark, förbjöds den. Så exempelvis produkter som epok snus och general portion snus finns alltså inte att köpa i Danmark. Däremot går det bra att köpa all lössnus från alla stora tillverkare som exempelvis Skruf och Swedish match.

Det gäller alltså att bunkra upp om man ska stanna en längre tid